PORTRET, een

Het masker dat ik draagt
verhult voor ons zichzelf
achter mij als mysticus /
als het al geen dichter is.